1. Κάθε μήνα υπερηχογράφημα στο ιατρείο και μικροβιολογικές εξετάσεις:

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Φερριτίνη
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Έμμεση Coombs (Εάν είστε Rhesus Αρνητική)
 • TSH, FT3, FT4 (Εάν έχετε θέμα με το θυρεοειδή αδένα)

       Ενώ στις πρώτες εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου γίνεται και λήψη για εξέταση για Κυστική Ίνωση, Hλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης,

       Oμάδα αίματος και παράγοντας Rhesus, TSH, FT4, HBsAg, Anti- HCV, HIV I-II, VDRL, Ερυθρά IgG - IgM, CMV IgG - IgM, Τοξόπλασμα IgG - IgM, Βιταμίνη D καθώς και

       καλλιέργεια κολποτραχηλικού εκκρίματος

2. Την 11η – 13η εβδομάδα της εγκυμοσύνης:

 • Αυχενική Διαφάνεια (NT)
 • PAPP-A
 • Free β-HCG
 • Κεφαλοουριαίο Μήκος (CRL)

3. Την 20η – 24η εβδομάδα της κύησης:

 • Αναλυτικό Υπερηχογράφημα (Β’ Επιπέδου)
 • Τοξόπλασμα (IgG – IgM) & CMV (IgG – IgM)

4. Την 26η – 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης:

 • Καμπύλη Ανοχής της Γλυκόζης

6. Την 31η - 34η εβδομάδα της εγκυμοσύνης:

 • Υπερηχογράφημα  DOPPLER
 • Τοξόπλασμα (IgG – IgM) & CMV (IgG – IgM)

7. Την 36η εβδομαδα της κύησης:

 • Καρδιοτοκογράφημα (NST)
 • Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού
 • Μάθημα προετοιμασίας γονεϊκότητας