Υπερηχογράφημα Βιωσιμότητας

Πραγματοποιείται στις πρώτες 6 με 10 εβδομάδες της κύησης. Μπορεί να απαιτηθεί μετά το πρώτο υπερηχογράφημα να γίνει και δεύτερο μπορεί και τρίτο υπερηχογράφημα. Με αυτό το υπερηχογράφημα, όπου πραγματοποιείται συνήθως διακολπικά, διαπιστώνεται ο αριθμός των εμβρύων, αν το κύημα βρίσκεται μέσα στην μήτρα ή πρόκειται για μια εξωμήτρια κύηση, καθώς και την ανάπτυξη του εμβρύου.

Υπερηχογράφημα Α’ Τριμήνου ή Αυχενική Διαφάνεια

Υπερηχογράφημα α’ τριμήνου ή αλλιώς όπως είναι γνωστό «αυχενική διαφάνεια» πραγματοποιείται όταν βρισκόμαστε στην 11 μέχρι την 13 εβδομάδα κυήσεως ή αλλιώς όταν το κεφαλοουριαίο μήκος, δηλαδή το μήκος από το κεφαλάκι μέχρι το πωπουδάκι του εμβρύου, είναι πάνω από 45 χιλιοστά. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται από την κοιλιά της μαμάς εκτός από ειδικές περιπτώσεις λόγω ανατομικών δυσκολιών απαιτείται η πραγματοποίηση του υπερηχογραφήματος διακολπικά. Κατά την εξέταση αυτή προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

  • Προσδιορίζεται με ακρίβεια η ηλικία της κύησης και η πιθανή ημερομηνία τοκετού.
  • Γίνεται ο ατομικός προσδιορισμός του κινδύνου για το σύνδρομο Down καθώς και για άλλες χρωμοσωμιακές ανωμαλίες.
  • Γίνεται ένας αδρός προσδιορισμός της ανατομίας του εμβρύου. Σημαντικές ανωμαλίες της ανάπτυξης του εμβρύου είναι δυνατό να είναι ορατές σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης.
  • Σε περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων μπορεί αξιόπιστα να γίνει προσδιορισμός της χοριονικότητας.
  • Το υπερηχογράφημα α’ τριμήνου συνυπολογίζει επομένως τις παρακάτω πληροφορίες έτσι ώστε να μας βγάλει ένα αποτέλεσμα που θα μας λέει ποιες είναι πιθανότητες για χρωμοσωμιακές ή άλλες ανωμαλίες.
   • Την ηλικία της μητέρας
   • Μια εξέταση αίματος της μητέρας για την μέτρηση πλακουντιακών παραγώγων (ελεύθερη β-hCG και PAPP-A)
   • Το υπερηχογράφημα όπου εξετάζονται:
    • Τη μέτρηση του υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου (αυχενική διαφάνεια).
    • Την ύπαρξη ή όχι του ρινικού οστού,βαλβίδας της καρδιάς καθώς και του φλεβώδους πόρου του εμβρύου.
   • Το ρυθμό και την συχνότητα της καρδιάς του εμβρύου.
   • Την παρουσία ή απουσία οποιασδήποτε σωματικής ανωμαλίας.

Υπερηχογράφημα για ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου (Β” Επιπέδου)

Σ’ αυτό το υπερηχογράφημα που πραγματοποιείται μεταξύ 20ης και 24ης εβδομάδας κυήσεως εξετάζονται λεπτομερώς όλα τα ανατομικά όργανα του εμβρύου, εκτιμάται η ποσότητα του αμνιακού υγρού, η θέση του πλακούντα. Πλήρης ανατομικός έλεγχος του εμβρύου για τον εντοπισμό τυχόν ανατομικών ανωμαλιών αλλά και δεικτών που να υποκρύπτουν χρωμοσωμιακές βλάβες. Επίσης σ’ αυτό το υπερηχογράφημα μπορεί με ασφάλεια να ειπωθεί στους γονείς το φύλο του εμβρύου.

Τέλος μετράται η ροή στις μητριαίες αρτηρίες της μαμάς για την ανίχνευση υψηλών αντιστάσεων που μπορεί να είναι ένας δείκτης εμφάνισης της υπερτασικής νόσου της κυήσεως. Διακοιλιακά ή διακολπικά πραγματοποιείται τέλος μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας για υπολογισμό των πιθανοτήτων έναρξης πρόωρου τοκετού.

Υπερηχογράφημα Doppler

Πραγματοποιείται γύρω στη 32η με 34η εβδομάδα κύησης και σκοπό έχει τη παρακολούθηση της ανάπτυξης του εμβρύου.

   • Μέτρηση της περιμέτρου της κεφαλής του εμβρύου, της περιμέτρου της κοιλιακής χώρας και του μηριαίου οστού, όπου υπολογίζεται με αυτό τον τρόπο το βάρος του εμβρύου.
   • Μελέτη των κινήσεων του εμβρύου (π.χ. μετά την 32η εβδομάδα κυήσεων είναι πιθανό να δούμε και αναπνευστικές κινήσεις του εμβρύου).
   • Εκτίμηση της θέσης και της εμφάνισης του πλακούντα (Grade1-4).
   • Μέτρηση της ποσότητας του αμνιακού υγρού.

Αυτά τα υπερηχογραφήματα αποτελούν τον απαραίτητο έλεγχο βιωσιμότητας και αρτιμέλειας ενός κυήματος. Υπάρχουν όμως και το υπερηχογράφημα καρδιάς εμβρύου όπου εξετάζεται λεπτομερώς η καρδιά του εμβρύου και πραγματοποιείται όποτε υπάρχει ένδειξη λειτουργικού ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος της καρδιάς του εμβρύου. Υπάρχει τέλος και το υπερηχογράφημα 3D όπου είναι ένα υπερηχογράφημα όπου φαίνεται το έμβρυο σε τρείς διαστάσεις. Αυτό το υπερηχογράφημα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πάντα αφού εξαρτάται από την ποσότητα του αμνιακού υγρού, το μέγεθος του εμβρύου και φυσικά και η θέση του εμβρύου μέσα στην αμνιακή κοιλότητα.