Τα ινομυώματα ή αλλιώς λειομυώματα είναι κυρίως καλοήθεις όγκοι της μήτρας που παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα μέχρι και 70%.

Με βάση τη θέση τους διακρίνονται σε:

  • Υπορογόνια- βρίσκονται στην εξωτερική στιβάδα της μήτρας
  • Ενδοτοιχωματικά- αναπτύσσονται μέσα στο τοίχωμα της μήτρας
  • Υποβλεννογόνια- προβάλλουν μέσα στην κοιλότητα της μήτρας

Η διάγνωσή τους γίνεται κυρίως με διακολπικό υπερηχογράφημα.

Ανάλογα με τη θέση ή/και το μέγεθός τους μπορεί να μην προκαλούν κανένα σύμπτωμα και να διαπιστωθεί η ύπαρξή τους στον προληπτικό υπερηχογραφικό έλεγχο ή αλλιώς πολύ πιθανόν να προκαλέσουν μηνορραγία (πολύ αίμα στην περίοδο), μηνομητρορραγια (αίμα μεταξύ των περιόδων), πυελικό άλγος, αίσθημα βάρους, διαταραχές στην ούρηση, δυσκοιλιότητα, υπογονιμότητα.

Εάν δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα δεν υπάρχει λόγος αφαίρεσής τους.

Σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω συμπτώματα, συνυπολογίζοντας την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση της γυναίκας συστήνουμε λαπαροσκοπική ή υστεροσκοπική αφαίρεση του ινομυώματος ή υστερεκτομή δηλαδή αφαίρεση της μήτρας.

Η θεραπευτική προσέγγιση εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία της κάθε γυναίκας.