Η κρυοσυντήρηση ή αλλιώς κατάψυξη ωαρίων, παρ’ όλο που έχει ανακαλυφθεί αρκετά χρόνια πριν, τίθεται σε εφαρμογή όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια.

Πλέον η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της έχουν τελειοποιηθεί ενώ παράλληλα οι συνθήκες της σημερινής εποχής κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής της.

  • Τι είναι όμως η κρυοσυντήρηση;

Είναι η αποθήκευση ωαρίων με σκοπό την αξιοποίησή τους σε χρονική στιγμή καθορισμένη από την επιθυμία και τη δυνατότητα της γυναίκας.

  • Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται;

Οι λόγοι που θα οδηγήσουν μια γυναίκα στην κρυοσυντήρηση είναι προσωπικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί καθώς και λόγοι υγείας.

Για παράδειγμα, στη δύσκολη κατάσταση στην οποία σε μια γυναίκα διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιας κακοήθειας ενθαρρύνεται η κρυοσυντήρηση με σκοπό τη διατήρηση της γονιμότητάς της και μετά το πέρας της θεραπείας καθώς με τη χημειοθεραπεία, αυτή μπορεί να επηρεαστεί.

Υπάρχουν γυναίκες που λόγω κληρονομικότητας, αυτοάνοσου νοσήματος ή ακόμα και μη υγιεινής διατροφής παρουσιάζουν πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια. Αυτή διαπιστώνεται με ορμονικό και υπερηχογραφικό έλεγχο. Οι γυναίκες αυτές επίσης δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν τις ιδανικές συνθήκες για να αποκτήσουν παιδιά και τότε η κρυοσυντήρηση είναι η καλύτερη λύση.

Με την κατάψυξη ωαρίων δίνεται η δυνατότητα σε μια γυναίκα να διαφυλάξει τη γονιμότητά της σε περίπτωση που βρίσκεται σε μια ηλικία στην οποία ιδανικά θα ήθελε να μείνει έγκυος αλλά δεν έχει τον κατάλληλο ή και καθόλου σύντροφο. Με τον τρόπο αυτό θα έχει το χρόνο και την ηρεμία να επιλέξει ορθά τον άνθρωπο που εμπιστεύεται για να δημιουργήσουν μαζί τη δική τους οικογένεια και όχι απλά και μόνο επειδή έχει φτάσει στην ηλικία που ¨πρέπει να κάνει παιδιά¨.

Πολλές είναι οι γυναίκες εκείνες που έχουν ως στόχο συγκεκριμένο επίπεδο στην καριέρα τους το οποίο απαιτεί περισσότερο χρόνο για την επίτευξή του με αποτέλεσμα να αναβάλονται τα σχέδια ή και η επιθυμία μιας οικογένειας.

Τέλος, η μεγάλη οικονομική δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι μπορεί να τους αναγκάσει να καθυστερήσουν το οικογενειακό τους πλάνο.

 

  • Σε ποια ηλικία γίνεται;

Αναμφισβήτητα, όσο πιο νεαρή η ηλικία της γυναίκας τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει τόσο στον αριθμό όσο και στην ποιότητα των ωαρίων. Επομένως, συνιστάται να γίνεται μέχρι τα 35 έτη.

 

  • Και ποια είναι η διαδικασία;

Η κρυοσυντήρηση  μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Με φυσικό κύκλο ή με τη λήψη φαρμάκων.

Με το φυσικό κύκλο γίνεται η λήψη του ενός ωαρίου που θα γινόταν η ωοθυλακιορρηξία έτσι κι αλλιώς. Με τον τρόπο αυτό χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστημα για να συλλεχθείο επιθυμητός αριθμός ωαρίων.

Με τη λήψη φαρμάκων επιτυγχάνεται πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία και έτσι το αποτέλεσμα είναι πιο άμεσο.

 

Με λίγα λόγια λοιπόν, η κρυοσυντήρηση αποτελεί μια μορφή ασφάλειας ζωής. Φυσικά, πάντα ενθαρρύνεται πρωτίστως η προσπάθεια για φυσιολογική σύλληψη ακόμη και αν έχει προηγηθεί κρυοσυντήρηση.